Archiv rubriky: Aktuality

Aktualizace formuláře Osobní dotazník

Ve formuláři Osobní dotazník byly upřesněny některé položky, zároveň došlo k vypuštění položky rodinný stav.

Aktualizace PDF formuláře Potvrzení o provedené práci

Ve formuláři Potvrzení o provedené práci změněno pole z čísla dohody na OSČPV, což je osobní číslo a číslo pracovně právního vztahu.

Úprava číselníku středisek

Došlo k úpravě číselníku útvarů, kdy k 1.1.2019 vznikla nová nákladová střediska: 9220 – Controlling (RK-CO), 6013 – Studijní oddělení (F6-SOH).

Aktualizace PDF formuláře Uzávěrkové převody

Ve formuláři Uzávěrkové převody u poskytovatele GAČR rozšířeno rozlišení převodu na FÚUP a NÚUP. Současně s tím byly opraveny drobné chyby ve formuláři.

Aktualizace PDF formuláře Podpisové vzory

Ve formuláři Podpisové vzory přidána nová možnost podpisového vzoru za projektového manažera případně řešitele zakázek. Dále bylo pole zakázky svázáno s číselníkem zakázek (předtím volně vyplnitelný text).

Úprava číselníku středisek

Došlo k úpravě číselníku útvarů, kde k 01.11.2018 upraven název střediska 9014 z „Prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy“ (R-PMVIS) na „Prorektor pro mezinárodní vztahy“ (R-PMV).

Úprava číselníku středisek

Na základě aktualizovaného statutu Centra informatiky došlo k úpravě číselníku útvarů, a to: k 31.10.2018 zrušeno středisko 9431 – Oddělení podpory a rozvoje informačních systémů (CI-PRIS), k 1.11.2018 založeno středisko 9423 – Oddělení systémové podpory (CI-OSP), k 1.11.2018 založeno středisko 9430 – Oddělení bezpečnost a ochrana dat (CI-BOD).

Úprava číselníku středisek

Došlo k úpravě číselníku útvarů, a to: k 30.09.2018 zrušeno středisko 5050 – Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (F5-KIE), sloučeno se střediskem 5060 – Katedra ekonomie; k 30.09.2018 zrušeno středisko 3200 – Mezinárodní škola podnikání a managementu (F3-ISBM); k 30.09.2018 zrušeno středisko 3330 – Institut managementu a ekonomiky kultury (F3-IMEK); k 01.10.2018 upraven název střediska 3070 […]

Aktualizace PDF formuláře Příkaz k vystavení faktury

Formulář Příkaz k vystavení faktury byl rozšířen o zadání daňových identifikačních čísel hospodářských subjektů registrovaných v Evropské unii (tzv. VAT number).

Úprava číselníku středisek

S platností od 1.10.2018 došlo k úpravě číselníku útvarů, a to k přejmenování střediska „Výpočetní centrum“ (VC) na „Centrum informatiky Vysoké školy ekonomické v Praze“ (CI). Současně s tím došlo k úpravě zkratek všech podřízených středisek z VC na CI.