Rubrika: Aktuality

Aktualizace formuláře Evidence odpracované doby

Ve formuláři Evidence odpracované doby byl k 14.1.2020 přidán překlad do anglického jazyka prostřednictvím makro tlačítka „English/Česky“ vlevo nahoře. Zároveň v parametrech formuláře upravena možnost označení všech buněk v pravé části „Údaje o osobě a vztahu …“ (tj. včetně titulku „Akademik“) pro snadnější kopírování obsahu buněk. Historie úprav formuláře 6.1.2020 opravena chyba způsobující chybné hodnoty […]

Aktualizace PDF formuláře Žádost o výplatu drobných vydání mimo vyúčtování stálé zálohy

Ve formuláři Žádost o výplatu drobných vydání mimo vyúčtování stálé zálohy došlo k těmto úpravám: Jméno pracovníka se vyhledává online (nutné připojení do sítě VŠE). Detailní rozpis jednotlivých dokladů (celkem až 10) s kontrolou částky do 10 tis. Kč.

Nový PDF formulář Návrh na přiznání/změnu/odebrání příplatku

Vznikl nový PDF formulář Návrh na přiznání/změnu/odebrání příplatku nahrazující stávající formuláře „Návrh na přiznání/změnu výkonnostního příplatku“ a „Návrh na přiznání příplatku za vedení a výkon funkce“. Formulář umožňuje: výběr osoby a jeho pracovněprávního vztahu (nutné připojení do sítě VŠE), výběr stupně řízení u příplatku za vedení, možnost přiznání, zvýšení, snížení nebo odebrání příplatku, nově přidán […]

Aktualizace formuláře Evidence odpracované doby

Ve formuláři Evidence odpracované doby došlo k těmto změnám: Do parametrů přidán příznak akademické pozice, který řídí, že pro akademiky není zobrazeno pole „Rozdíl hodin z minulého měsíce“ nad tabulkou, pod tabulkou je zobrazeno výpočtové pole „Počet nerozvrhovaných hodin v měsíci odpracovaných akademickým pracovníkem mimo pracoviště“, které automaticky dopočítává hodiny do měsíčního fondu pracovní doby. Opraven a […]

Aktualizace PDF formuláře Návrh na změnu pracovního poměru

Na základě zkušeností z používání formuláře Návrh na změnu pracovního poměru bylo přidáno samostatné pole „Nové zařazení do mzdové třídy“, takže již není třeba předtím vyplňovat nově sjednávaný výkon funkce. Zároveň toto samostatné pole se automaticky skryje, pokud se vyplňuje údaj o novém sjednávaném výkonu funkce.

Aktualizace PDF formuláře Výstupní list

Ve formuláři Výstupní list přibyl nový oddíl týkající se zrušení osobní emailové adresy zaměstnance. Nově lze pracovníka vyhledat online (nutné připojení do sítě VŠE) bez nutnosti ručního vypisování identifikace osoby (zůstalo zachováno jako alternativa). Dále došlo k aktualizaci jednotlivých oddílů, aby odpovídalo aktuálnímu stavu.

Nový PDF formulář Návrh na změnu pracovního poměru

Stávající formulář Návrh na změnu pracovního poměru byl převeden do formátu PDF s těmito novými vlastnostmi: výběr osoby a jeho pracovněprávního vztahu (nutné připojení do sítě VŠE), výběr z číselníku funkcí s možnou filtrací dle jednotlivých skupin, vazba na možné mzdové třídy a stupně dle vybrané funkce, volba zakázky a střediska s určením procenta.

Aktualizovány základní údaje v platebním styku

V dokumentu Základní údaje v platebním styku byla aktualizována část týkající se DPH.

Aktualizace formulářů PDF

Byly upraveny všechny PDF formuláře, jsou nyní napojeny na nový server, který pro formuláře zajišťuje aktuální data z informačních zdrojů VŠE. Při pravidelném používání formulářů z webu EO uživatelé žádnou změnu nezaznamenají. Pokud ale používají lokální dříve uložené PDF formuláře (což se nedoporučuje), tak po červnu 2019 nepůjde tyto formuláře z důvodu neaktuálnosti dat dále […]

Úprava číselníku středisek

K 1.4.2019 došlo k úpravě číselníku útvarů a to k přejmenování kolejí: upraven název střediska 7110 z „Kolej Jarov I“ (KJI) na „Palachova kolej“ (PK), upraven název střediska 7115 z „Kolej Jarov I. E“ (KJIE) na „University Hotel“ (UH), upraven název střediska 7130 z „Kolej Jarov III F“ (KJF) na „Eislerova kolej“ (EK), upraven název střediska 7140 z […]