Podpisové vzory

Formulář slouží

  • pro vedoucí zaměstnance určené Kontrolním řádem jako příkazci operace a správci rozpočtu;
  • k jednoznačnému vymezení rozsahu delegovaných pravomocí příkazce operace v rámci schvalovacích procesů finanční kontroly na VŠE v souladu s Kontrolním řádem;
  • pro delegaci správce rozpočtu;
  • pro vedoucí zaměstnance určené Kontrolním řádem jako hlavní učetní;
  • k jednoznačnému vymezení rozsahu delegovaných pravomocí hlavního účetního;
  • k podpisovému vzoru projektového manažera nebo řešitele zakázky.

Vedoucí zaměstnanci určení Kontrolním řádem jako příkazci operace a správci rozpočtu zašlou na EO (vedoucímu účetnímu FMH a SÚZ) své podpisové vzory do 14 dnů ode dne nabytí své funkce.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.