Návrh na přiznání/změnu/odebrání příplatku

Formulář na přiznání, změnu, nebo odebrání příplatku zahrnuje tyto typy:

  • výkonnostní příplatek,
  • projektový příplatek,
  • příplatek za vedení a výkon funkce,
  • příplatek garantovi studijního programu.

Návrh vyhotovuje vedoucí pracovník.

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 04/2022).

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Soubor ke stažení je k dispozici jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.