Dohoda o provedení práce

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Pro občany s českou státní příslušností se dohoda vyplňuje přes aplikaci iDohody. Bližší informace poskytne příslušný správce rozpočtu.

Pro cizince se používá tento formulář.