Platební příkaz do zahraničí

Vyplňuje se při jakékoliv bezhotovostní platbě na účet vedený u zahraniční banky. Využívá se zejména k úhradě konferenčního poplatku, nákupu publikací a služeb.

Výběr Europlatby zjednodušuje vyplnění formuláře. Europlatba má tyto vlastnosti (dáno bankovními standardy):

  • země banky příjemce je v rámci Evropské unie,
  • částka je v EUR do 50.000 EUR,
  • režim poplatků SHA (sdílené),
  • povinné vyplnění IBAN a BIC/SWIFT.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Formulář je určen pouze pro platby na účty vedené u zahraničních bank.
Pro platby vložného/poplatků za akce pořádané v zahraničí placené na účty u tuzemských bank použijte formulář Příkaz k zaplacení vložného.