Bankovní spojení pro výplatu mzdy do zahraničí v angličtině

Slouží osobám s cizí státní příslušností k vyplnění bankovního účtu vedeného v zahraničí pro poukázání mzdy prostřednictvím bezhotovostní zahraniční platby.

Vyplněný a podepsaný formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.