Osobní dotazník v angličtině

Tento formulář vyplňuje zaměstnanec při nástupu do pracovního poměru. Slouží jako podklad pro založení do personálního a mzdového systému.

Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 04/2022).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.