Nový formulář Žádost o převod na účet spoluřešitele

Nově zveřejněný formulář Žádost o převod na účet spoluřešitele slouží pro poukázání části finančních prostředků přidělených na projekt na spolupříjemce, resp. spoluřešitele.