Ekonomický IS

Na VŠE je jako součástí integrovaného univerzitního informačního systému školy od roku 2008 používán ekonomický informační systém iFIS od společnosti BBM s.r.o..

iFIS je univerzální ERP modulární systém ekonomických agend (Účetnictví, Finance, Rozpočet, Majetek, Sklady, Objednávky, Registr smluv). Přístup do systému mají pracovníci Ekonomického odboru, správci rozpočtu a další pověření pracovníci (právní oddělení, referenti evidence majetku, referenti objednávek, pokladní, skladníci).

Pro informační potřeby řešitelů projektů a grantů je k dispozici aplikace Webmailer pro automatizované posílání rozpočtových sestav v PDF, XLS nebo XML.

Systém je spolu s interní dokumentací dostupný na adrese eis.vse.cz a z důvodu bezpečnosti je přístupný pouze v rámci školní sítě z počítačů vedených jako zaměstnanecké nebo přes VPN.