Měnový kurz pro platby poplatků v Kč za studijní programy uskutečňované v cizím jazyce

Poplatky za studijní programy uskutečňované v cizím jazyce jsou standardně placeny v EUR. Poplatek stanovený v EUR lze alternativně uhradit také v českých korunách. Dle příkazu rektora je platný kurz CZK/EUR pro platbu poplatku v Kč stanovován na každé čtvrtletí dle kurzu ČNB k poslednímu dni předcházejícího čtvrtletí.

Aktuálně platný kurz je ##,### CZK/EUR (platnost do ##.##.####).

Rozhodné datum pro určení platného kurzu pro úhradu poplatku v Kč je den přijetí platby na bankovní účet VŠE. Při úhradě poplatku je nutné dodržet veškeré platební údaje uvedené v platebním předpisu InSIS (bankovní účet VŠE, variabilní symbol).

Spočítejte si výši platby v Kč dle platného kurzu

Zadejte částku v EUR ke zjištění částky k úhradě v CZK pomocí následujícího formuláře: