Úprava personálních formulářů

U PDF formulářů pro personální agendu:

bylo nad podpisovými poli přidáno tlačítko pro vložení libovolné poznámky. Dále přidána možnost schválení hlavním příkazcem operace, čímž dojde ke sloučení podpisového pole příkazce operace s podpisem rektor / děkan / kvestor.