Protokol o inventarizaci

Slouží dílčím inventarizačním komisím (DIK) k vyhotovení protokolu o inventarizaci a předání zjištěných inventurních rozdílů a podkladů k proúčtování výsledků inventarizace ústřední inventarizační komisi.

Formulář je přílohou směrnice Periodická inventarizace majetku a závazků VŠE za rok 2019 (PR 6/2019).

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.