Žádost o poskytnutí zálohy

Žádost o poskytnutí stálé zálohy

Slouží pro poskytnutí stálé zálohy na drobná vydání (nákup za hotové). Po předložení vyúčtování je pracovníkovi automaticky vyplacena částka do výše stálé zálohy (v rámci roku). Poskytnutí stálé zálohy vyžaduje uzavření dohody o hmotné odpovědnosti (právní odd.)

Žádost o poskytnutí jednorázové zálohy

Slouží pro poskytnutí mimořádné jednorázové zálohy na drobná vydání (nákup za hotové) v minimální výši 10 000,- Kč.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Soubor ke stažení je k dispozici jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.