Statutory declaration / Čestné prohlášení zaměstnance pojištěného v zahraničí v angličtině

Statutory declaration neboli čestné prohlášení v angličtině pro zaměstnance, kteří jsou pojištěni v zahraničí.

Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 04/2022).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.