Dohoda o cestovních náhradách pro přijetí v angličtině

Slouží pro vyúčtování cestovní výdajů hrazených osobám přijímaným na VŠE (např. při cestovních náhradách přednášejících, návštěvách konzultantů, účastníků oponentních řízení apod.).

Formulář je přílohou směrnice Cestovní náhrady (SR 02/2007).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.