Dohoda o cestovních náhradách pro přijetí v angličtině

Slouží pro vyúčtování cestovní výdajů hrazených osobám přijímaným na VŠE (např. při cestovních náhradách přednášejících, návštěvách konzultantů, účastníků oponentních řízení apod.).

Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 04/2022).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.