Dovolenka

Na základě řádně vyplněného a schváleného formuláře čerpá zaměstnanec v uvedené dny dovolenou.
Popis funkcí a vlastností formuláře je k dispozici v samostatném příspěvku.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Soubor ke stažení je k dispozici jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.