Dovolenka

Na základě řádně vyplněného a schváleného formuláře čerpá zaměstnanec v uvedené dny dovolenou.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.