Dovolenka

Na základě řádně vyplněného a schváleného formuláře čerpá zaměstnanec v uvedené dny dovolenou. Popis funkcí a vlastností formuláře je k dispozici v samostatném příspěvku.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Soubor ke stažení je k dispozici jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.

Starý formulář na přechodnou dobu zde.