Evidence odpracované doby

Evidenci odpracované doby vede každý zaměstnance ve smyslu ustanovení § 96 zákoníku práce, a to v rozsahu v něm uvedeném, tzn. ve formuláři, vyznačuje začátek a konec výkonu práce, čerpání přestávek v práci, dobu nepřítomnosti na pracovišti pro některou ze zákonem uznaných překážek v práci – např. pracovní neschopnost, dovolenou, neplacené volno apod., práci přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce, doby výkonu práce v době pracovní pohotovosti a pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel podle rozpisu směn.

Formulář je přílohou směrnice Rozvržení a evidence pracovní doby na VŠE v Praze (SR 05/2019).

Zaměstnanec předává následující pracovní den po skončení měsíce vyplněný formulář vedoucímu pracoviště (přímo nadřízenému pracovníkovi) ke kontrole dle skutečného stavu, schválení a archivaci na pracovišti.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Microsoft Excel 2010 a vyšší. Pro fungování tlačítek je nutné povolit makra (uživatel je na možnost povolení maker upozorněn).