Odpisový plán

Typové zařazení majetku do odpisových skupin včetně doby a sazeb odepisování pro účely stanovení daňových a účetních odpisů.

Přehled je přílohou směrnice Evidence, oceňování a správa majetku (SR 03/2021).