Pracovní situace

Oblasti nejčastěji řešených situací, do kterých se pracovník na VŠE může dostat.