Administrativa vedoucího

Jaký majetek je evidován na mé podřízené?
Vedoucí může u svých podřízených zjistit, jaký majetek je na ně evidovaný přihlášením na zam.vse.cz → přepnout na profil „HR Portál – vedoucí“ (k tomu se použije ikona černého „panáčka“ vpravo nahoře) → dlaždice Sestavy → sestava Soupis majetku (Osb50fvse) →  případná úprava parametrů sestavy → tlačítko „Proveď & zobraz“.


Dohoda o provedení práce
Informace k uzavíraní DPP poskytne sekretariát příslušného střediska, případně správce rozpočtu.


Dohoda o pracovní činnosti

Informace k uzavíraní DPČ poskytne sekretariát příslušného střediska, případně správce rozpočtu.

 

Určení čerpání dovolené
vedoucí určuje dovolenou podřízenému zaměstnanci prostřednictvím formuláře Určení čerpání dovolené zaměstnavatelem.


Jaké je čerpání dovolené u mých podřízených?

Čerpání dovolené podřízených k poslednímu uzavřenému měsíci lze zjistit třemi způsoby. Po přihlášení na zam.vse.cz → přepnout na profil „HR Portál – vedoucí“ (k tomu se použije ikona černého „panáčka“ vpravo nahoře)

  • základní přehled o nároku, čerpání a zůstatku dovolené: dlaždice Sestavy → sestava Přehled o dovolených za období (Dov10) → případná úprava parametrů sestavy → tlačítko „Proveď & zobraz“,
  • zobrazení konkrétních datumů s čerpáním dovolené: dlaždice Sestavy → sestava Čerpání dovolené (Dov03) → případná úprava parametrů sestavy → tlačítko „Proveď & zobraz“,
  • obdoba předchozího s tím, že jsou k dispozici i další absence zaměstnance: dlaždice Základní data zaměstnance → záložka Absenční karta (vpravo lze v seznamu přecházet z jednoho pracovníka na druhého).