Návrh na přijetí do pracovního poměru

Vyplňuje se při nástupu do pracovního poměru pro stávajícího i nového zaměstnance.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008) pod názvem Návrh na přijetí nového zaměstnance.

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Soubor ke stažení je k dispozici jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.