Aktualizace PDF formuláře Převodka / Návrh na vyřazení majetku

Formulář Převodka / Návrh na vyřazení majetku nově integruje oba formuláře do jednoho a má tyto vlastnosti:

  • Osoby se vybírají z číselníku osob.
  • Možnost vyplnění přebírajícího dle šablony.
  • Možnost přidání poznámky.
  • Po zadání inventárního čísla (max. 130 řádků) se dotáhne název majetku, datum zařazení, výrobní číslo, poznámka, číslo střediska a místnost. Nutnou podmínkou pro dotažení je, aby daný majetek byl evidován na předávajícího (resp. odpovědnou osobu u návrhu na vyřazení).
  • Generování podpisových polí včetně správců rozpočtu, je-li vyžadován i jejich podpis.
  • Při tisku se generuje 2D kód s inventárními čísly pro následné zpracování v ekonomickém systému.
  • Před tiskem se automaticky mažou prázdné nebo chybné řádky v soupisu majetku.
  • Nadále platí, že výpočetní technika vyřazovaná přes Centrum informatiky se provádí prostřednictvím převodky majetku výběrem přebírajícího dle šablony.