Aktuality

Elektronická žádost o vystavení faktury a žádost o založení subjektu

V aplikaci WebFIS je k dispozici elektronická žádost o vystavení faktury včetně schvalování a mailové notifikace přes aplikaci VERSO (název oběhu: Uct01 – Žádost o vystavení faktury) a elektronická žádost o založení subjektu do číselníku iFIS. Elektronický formulář plně nahrazuje původní PDF formulář „Příkaz k vystavení faktury“, který již nebude účtárnou přijímán. Více informací k elektronickému […]

Elektronická žádost o vystavení faktury a žádost o založení subjektu

Aktualizace PDF formuláře DPČ/DPP v angličtině

Formulář DPČ/DPP v angličtině byl oproti předchozí verzi výrazně změněn. Došlo k následujícím úpravám: rozšířena délka polí pro jméno a příjmení; doplněn druh dokladu; osoby s pracovním poměrem jsou vybírány online dotazem do databáze, proto je stažení dokumentu možné jen ze zaměstnaneckých zařízeních; smluvní ujednání upraveny dle aktuální legislativy a směrnic VŠE, což vedlo k […]

Aktualizace PDF formuláře DPČ/DPP v angličtině

Elektronické schvalování uzávěrkových převodů

Od ledna 2024 je v provozu aplikace VERSO, která zajišťuje elektronický oběh dokumentů včetně schvalování a mailové notifikace odpovědných osob. Aktuálně jsou v aplikaci k dispozici dva formuláře pro elektronický oběh Časové rozlišení výnosů a Žádost o převod do fondu účelově určených prostředků (FÚUP). Detailnější informace k nim jsou k dispozici na samostatné stránce Uzávěrkové […]

Elektronické schvalování uzávěrkových převodů

PDF formulář Nepojmenovaná smlouva

Byl vytvořen nový PDF formulář Nepojmenovaná smlouva, který slouží pro zajištění vybraných nezávislých činností za úplatu. Současně s tím je k dispozici navazující PDF formulář Příkaz k provedení úhrady nepojmenované smlouvy. Pokyny k používání těchto formulářů jsou uvedeny v samostatných dokumentech s metodikou a postupem.

PDF formulář Nepojmenovaná smlouva

Školení řidičů referentů

Od letošního roku probíhá školení řidičů referentů online přes LMS Moodle. Řidiči referenti jsou zaměstnanci využívající vozidlo v pracovní době, ale ne pro účely hlavní pracovní činnosti. Jak absolvovat školení  

Školení řidičů referentů

Žádost o potvrzení daru

Pokud jste v roce 2022 přispěli do veřejné sbírky pořádané VŠE, tak lze zažádat o vystavení potvrzení o daru pro daňové účely prostřednictvím formuláře Žádost o potvrzení daru do veřejné sbírky pořádané VŠE.

Žádost o potvrzení daru

Úprava číselníku středisek

Došlo k úpravě číselníku středisek, kam bylo přidáno nové středisko 6030 Rozvojové a administrativní centrum (F6-RAC).

Aktualizace PDF formuláře Platební příkaz do zahraničí

Na základě požadavku prorektora pro vědu, výzkum a doktorské studium a Centra informačních a knihovnických služeb bylo ve formuláři Platební příkaz do zahraničí rozšířeno pole „Specifikace platby“ o novou položku „Publikační poplatek“.

PDF formulář Protokol o inventarizaci

Byl zveřejněn formulář Protokol o inventarizaci pro rok 2022.

Aktualizace PDF formuláře Návrh na přiznání/změnu/odebrání příplatku

Ve formuláři Návrh na přiznání/změnu/odebrání příplatku lze nově vybrat úkon pro změnu klasifikace úhrady. Původní klasifikace úhrady s částkou se zadává ke konci vyplňovaných formulářových polí (nad podpisy).

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: