Category: Aktuality

Úprava číselníku středisek

Na základě organizačních změn na Fakultě mezinárodních vztahů a Fakultě managementu došlo k úpravě číselníku útvarů, a to následujícím způsobem k 31.12.2020 došlo ke zrušení těchto středisek: 2040 – Katedra politologie (F2-KPOL), 2050 – Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací (F2-KOPKK), 6030 – Institut managementu zdravotnických služeb (F6-IMZSH), 6200 – Provoz (F6-PRH), 6230 – Sklad […]

Aktualizace PDF formuláře Žádost o poskytnutí zálohy

Ve formuláři Žádost o poskytnutí zálohy je nově nastaveno dohledávání osoby s pracovním poměrem a dále možnost zaslání zálohy bezhotovostně na bankovní účet v ČR.

Nový PDF formulář Žádost o vrácení přijaté platby

Byl vytvořen nový PDF formulář Žádost o vrácení přijaté platby, který slouží pro vrácení plateb uhrazených na účet VŠE.

Personální formuláře pro rok 2021

Byly aktualizovány PDF formuláře, které zohledňují Vnitřní mzdový předpis VŠE účinný od 1. 1. 2021. Jedná se zejména o aktualizovaný číselník druhů práce, tabulku mzdových tarifů a odstranění mzdového stupně.  Aktualizovány byly tyto formuláře: Návrh na přijetí do pracovního poměru, Návrh na změnu pracovního poměru, Návrh na přiznání/změnu/odebrání příplatku.

PDF formulář Protokol o inventarizaci

Byl zveřejněn formulář Protokol o inventarizaci pro rok 2020.

Nový PDF formulář Návrh na přijetí do pracovního poměru

Vznikl nový PDF formulář Návrh na přijetí do pracovního poměru, který nahrazuje původní formulář Návrh na přijetí nového zaměstnance ve Wordu. Formulář má tyto vlastnosti a funkce: Možnost zjednodušeného zadání stávajícího zaměstnance v pracovním poměru i komplexní vyplnění údajů u nového zaměstnance. Obsahuje výběry z číselníků, např. druh práce, zakázka, úvazek a další. Nad podpisovými poli […]

Aktualizace PDF formuláře Platební příkaz do zahraničí

Ve formuláři Platební příkaz do zahraničí je pro vybrané specifikace platby nově povinné vyplnění čísla smlouvy/objednávky VŠE z důvodu sjednocení pravidel provázanosti objednávek a smluv na plánované výdaje.

Aktualizace PDF formuláře Registrační list smlouvy

Ve formuláři Registrační list smlouvy přidán nový typ smlouvy „Objednávka přijatá“, který slouží pro evidenci došlých objednávek, u kterých je zhotovitelem VŠE a současně se nejedná o smlouvu.

Nový PDF formulář Dovolenka

Vznikl nový PDF formulář Dovolenka, který nahrazuje původní formulář ve Wordu. Formulář má tyto vlastnosti a funkce: Zadání dovolené na konkrétní trvající pracovní poměr pracovníka (zaměstnance). Možnost zadání třech typů dovolené ● dovolená v celých dnech (bez půldnů) ◖půlden dovolené na začátku směny (pracovní doby) ◗ půlden dovolené na konci směny (pracovní doby). Půlden lze […]

Aktualizace PDF formuláře Hlášení o vzniku / ukončení pracovní neschopnosti

V PDF formuláři Hlášení o vzniku / ukončení pracovní neschopnosti jsou nově nastaveny kontroly a logické závislosti mezi datumovými poli.