Aktuality

Žádost o potvrzení daru

Pokud jste v roce 2022 přispěli do veřejné sbírky pořádané VŠE, tak lze zažádat o vystavení potvrzení o daru pro daňové účely prostřednictvím formuláře Žádost o potvrzení daru do veřejné sbírky pořádané VŠE.

Úprava číselníku středisek

Došlo k úpravě číselníku středisek, kam bylo přidáno nové středisko 6030 Rozvojové a administrativní centrum (F6-RAC).

Aktualizace PDF formuláře Platební příkaz do zahraničí

Na základě požadavku prorektora pro vědu, výzkum a doktorské studium a Centra informačních a knihovnických služeb bylo ve formuláři Platební příkaz do zahraničí rozšířeno pole „Specifikace platby“ o novou položku „Publikační poplatek“.

PDF formulář Protokol o inventarizaci

Byl zveřejněn formulář Protokol o inventarizaci pro rok 2022.

Aktualizace PDF formuláře Návrh na přiznání/změnu/odebrání příplatku

Ve formuláři Návrh na přiznání/změnu/odebrání příplatku lze nově vybrat úkon pro změnu klasifikace úhrady. Původní klasifikace úhrady s částkou se zadává ke konci vyplňovaných formulářových polí (nad podpisy).

Úprava číselníku středisek

Došlo k úpravě číselníku útvarů, kde k 1.7.2022 na základě směrnice Organizační řád VŠE (SR 1/2022) byly provedeny tyto úpravy: vloženo středisko 9031 – Univerzita třetího věku, vloženo středisko 9032 – Oddělení řízení kvality, vloženo středisko 9038 – Projektová kancelář, upraven název střediska 9018 z „Rozvojové a poradenské centrum VŠE“ na „Alumni a Corporate Relations“, […]

Aktualizace PDF formuláře DPČ/DPP v angličtině

Ve formuláři DPČ/DPP v angličtině byla přidána nová položka Ano / Ne s určením: „Občan členského státu EU, nebo jeho rodinný příslušník s vyznačením tohoto statusu v cestovním dokladu nebo dokladu o pobytu”. V případě hodnoty Ano je v nabídce typu práce k dispozici i „Ostatní činnost”. Z důvodu přidání této další položky a úspoře […]

Nový formulář Žádost o potvrzení daru

Zveřejněn nový webový formulář Žádost o potvrzení daru na Veřejnou sbírku pro Ukrajinu pořádanou VŠE pro získání potvrzení o poskytnutí finančního daru do veřejné sbírky pořádané VŠE.

Aktualizace PDF formuláře Návrh na změnu pracovního poměru + Návrh na přijetí do pracovního poměru

Ve formulářích Návrh na změnu pracovního poměru a Návrh na přijetí do pracovního poměru lze nově použít volbu pro rozpočítání tarifní mzdy dle zadaných procent mezi jednotlivými zakázkami. Schvalující osoby tak mohou vidět konkrétní částku části tarifní mzdy, kterou bude daná zakázka zatížena.  

Úprava číselníku středisek

Došlo k úpravě číselníku útvarů, kde byl k 1.1.2022 změněn název střediska 6031 z „Centrum celoživotního vzdělávání“ (F6-CCVH) na „Centrum vzdělávání a transferu znalostí“ (F6-CVTZ).

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: