Archiv rubriky: Aktuality

Nový PDF formulář Dovolenka

Vznikl nový PDF formulář Dovolenka, který nahrazuje původní formulář ve Wordu. Formulář má tyto vlastnosti a funkce: Zadání dovolené na konkrétní trvající pracovní poměr pracovníka (zaměstnance). Možnost zadání třech typů dovolené ● dovolená v celých dnech (bez půldnů) ◖půlden dovolené na začátku směny (pracovní doby) ◗ půlden dovolené na konci směny (pracovní doby). Půlden lze […]

Aktualizace PDF formuláře Hlášení o vzniku / ukončení pracovní neschopnosti

V PDF formuláři Hlášení o vzniku / ukončení pracovní neschopnosti jsou nově nastaveny kontroly a logické závislosti mezi datumovými poli.

Aktuálnější data v PDF formulářích

Doposud byla data z univerzitních IS pro použití v PDF formulářích připravována každý den ráno. V ojedinělých případech byla aktualizace prováděna administrátory ručně během dne, což způsobovalo to, že během této aktualizace nebyla dostupná žádná data. Proces zajišťující data z okolních univerzitních IS byl výrazně přepracován a nyní jsou data k dispozici i během probíhající aktualizace a současně s tím došlo […]

Aktualizace PDF formuláře Návrh na přiznání/změnu/odebrání příplatku

Ve formuláři Návrh na přiznání/změnu/odebrání příplatku lze nově vybrat i osobu, která teprve nastoupí (až 3 měsíce před nástupem). Dne 6.3.2020 přibyla možnost přidání poznámky (přes tlačítko „Vložit poznámku“) a v zadávacích polích došlo ke zvýraznění textu tučným písmem.

Aktualizace PDF formuláře Převodka majetku

Formulář Převodka majetku byl výrazně přepracován a nově obsahuje: Předávající a přebírající se vybírá z číselníku osob. Možnost vyplnění přebírajícího dle šablony. Přidání nové sekce s poznámkou. Po zadání inventárního čísla (max. 130 řádků) se dotáhne název majetku, datum zařazení, výrobní číslo, poznámka, číslo střediska a místnost. Nutnou podmínkou pro dotažení je, aby daný majetek byl […]

Nový PDF formulář Hlášení o vzniku / ukončení pracovní neschopnosti

Se zavedením systému eNeschopenka od ČSSZ vznikl nový PDF formulář Hlášení o vzniku / ukončení pracovní neschopnosti, který vyplňuje vedoucí zaměstnanec ke každému pracovněprávnímu vztahu podřízeného, ve kterém pracovní neschopnost vznikla.

Nový PDF formulář Žádost o neplacené pracovní volno nebo o tvůrčí volno

Vznikl nový PDF formulář Žádost o neplacené pracovní volno nebo o tvůrčí volno, který standardizuje zpracování těchto typů volna v organizaci.

Nový PDF formulář Žádanka na výdej ze skladu

Vznikl nový PDF formulář Žádanka na výdej ze skladu, který nahrazuje původní formulář ve Wordu. Došlo ke zjednodušení celého formuláře s těmito hlavním změnami: výběr klasifikace úhrady z číselníku aktuálních zakázek, variabilní počet položek žádanky (přednastaveno 10 řádků), MJ a požadované množství sloučeno do jedné textové položky, místo původních polí „vyhotovil“ a „vydáno pro“ je zde jen […]

Aktualizace formuláře Evidence odpracované doby

Ve formuláři Evidence odpracované doby byl k 14.1.2020 přidán překlad do anglického jazyka prostřednictvím makro tlačítka „English/Česky“ vlevo nahoře. Zároveň v parametrech formuláře upravena možnost označení všech buněk v pravé části „Údaje o osobě a vztahu …“ (tj. včetně titulku „Akademik“) pro snadnější kopírování obsahu buněk. Historie úprav formuláře 6.1.2020 opravena chyba způsobující chybné hodnoty […]

Aktualizace PDF formuláře Žádost o výplatu drobných vydání mimo vyúčtování stálé zálohy

Ve formuláři Žádost o výplatu drobných vydání mimo vyúčtování stálé zálohy došlo k těmto úpravám: Jméno pracovníka se vyhledává online (nutné připojení do sítě VŠE). Detailní rozpis jednotlivých dokladů (celkem až 10) s kontrolou částky do 10 tis. Kč.