Skončení pracovního poměru

Níže jsou k dispozici vzory dokumentů pro skončení pracovního poměru zaměstnance.

Vzory dokumentů jsou přílohou směrnice Pracovní řád (SR 04/2022).