Žádost o potvrzení daru do veřejné sbírky pořádané VŠE

Pokud jste přispěli do veřejné sbírky pořádané VŠE, tak v níže uvedeném formuláři vytvořeném v Microsoft Forms lze zažádat o vystavení potvrzení o daru. Potvrzení o poskytnutém daru bude všem dárcům rozesíláno nejpozději koncem ledna následujícího roku. V případě dotazů nás kontaktujte na eo@vse.cz.