Převodka / Návrh na vyřazení majetku

Převodka majetku

Slouží k převodu evidovaného majetku na jinou osobu, místnost nebo nákladové středisko. Drobný dlouhodobý majetek v rámci fakulty/útvaru je převáděn pověřenými pracovníky útvarů (sekretářky na děkanátu, správci rozpočtu):

Pracovníci Kvestorátu (EO/OSM) provádí:

  • převody drobného dlouhodobého majetku mezi fakultami/útvary,
  • převody dlouhodobého (investičního) majetku v lokalitě Žižkov (F1-F5, rektorátní útvary) a mezi lokalitami.

Návrh na vyřazení

Slouží k vyřazení přebytečného, neupotřebitelného či odcizeného majetku.
Upozornění: Výpočetní nebo audiovizuální technika vyřazovaná přes Centrum informatiky se provádí prostřednictvím převodky majetku výběrem přebírajícího dle šablony.

Obecné

Formulář je přílohou směrnice Evidence, oceňování a správa majetku (SR 03/2021).

Vlastnosti a funkce formuláře jsou podrobněji popsány v samostatném příspěvku.

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor či příslušnou fakultu/útvar.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Soubor ke stažení je k dispozici jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.