Poplatky za administrativní úkony VŠE

Slouží k úhradě poplatku za administrativní úkony (např. uznání předmětů, zkoušek, duplikát indexu, uznání VŠ vzdělání – osvědčení apod.).

Celkovou částku uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet a variabilní symbol uvedený na formuláři.