Poplatky za administrativní úkony VŠE

Slouží k úhradě poplatku za administrativní úkony (např. uznání předmětů, zkoušek, duplikát indexu, uznání VŠ vzdělání – osvědčení apod.) na pobočce ČS v budově Menza Italská.

Vyplněný formulář předat na pobočku České spořitelny v budově Menza Italská.