Úprava číselníku středisek

Na základě organizačních změn v Centru informatiky došlo k úpravě číselníku útvarů, kde byl změněn název střediska 9430 z „Oddělení bezpečnost a ochrana dat“ (CI-BOD) na „Oddělení rozvoje a podpory studijního IS“ (CI-RAPSIS).