Rubrika: Aktuality

Úprava číselníku středisek

S platností od 1.10.2018 došlo k úpravě číselníku útvarů, a to k přejmenování střediska „Výpočetní centrum“ (VC) na „Centrum informatiky Vysoké školy ekonomické v Praze“ (CI). Současně s tím došlo k úpravě zkratek všech podřízených středisek z VC na CI.

Úprava číselníku středisek

S platností k 31.8.2018, resp. 1.9.2018 došlo k úpravě číselníku útvarů. Byly zrušeny střediska 9017 – Oddělení  kontroly, informací a stížností (R-OKIS) a 9051 – Útvar interního auditu (ÚIA). Místo nich vzniklo k středisko 9050 – Oddělení interní kontroly a auditu (R-OIKA). Dále k 1.9.2018 došlo k přejmenování střediska 4300 z „Centrum profesního vzdělávání“ (F4-CPV) na „Katedra […]

PDF formuláře: filtrace zakázek dle součástí

Pro snadnější výběr zakázek z jednotlivých součástí (fakulty, SÚZ a rektorát) byla v PDF formulářích přidána možnost omezení na konkrétní součást. Na začátku seznamu zakázek je seznam součástí. Pokud danou položku (začíná šipkou „->“) uživatel vybere, omezí se seznam zakázek jen na zakázky dané součásti. Tímto filtrem se uživatelům následně snáze vybere jimi hledaná konkrétní […]

Nový vzhled webu

Web EO a MPO byl převeden do nového vzhledu.