Hodnocení administrativních zaměstnanců

Hodnocení je průběžná činnost, prováděná fakticky každodenně v závislosti na aktuálních pracovních úkolech a dalších faktorech. Pro řízení týmu jako celku i jednotlivých pracovních úkolů je však důležité, aby bylo pravidelně prováděno také hodnocení, které zahrne delší období a při kterém jsou všichni zaměstnanci hodnoceni podle stejných principů. Komplexní hodnocení administrativních zaměstnanců provádí jeho přímo nadřízený vedoucí zaměstnanec, komplexní hodnocení vedoucího zaměstnance provádí jeho přímo nadřízený vedoucí zaměstnanec. Komplexní hodnocení probíhají nejméně jedenkrát za čtyři roky.