Náplň práce

Zaměstnavatel určuje zaměstnanci pracovní náplň svým jednostranným opatřením, kterým může tuto pracovní náplň též jednostranně měnit a doplňovat, pouze však v rámci druhu práce sjednané v pracovní smlouvě, u akademických pracovníků dle směrnice Vymezení činností akademických pracovníků.

Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 01/2012).

Formulář s předvyplněnými údaji o zaměstnanci je vedoucím pracovníkům k dispozici po přihlášení na zam.vse.cz (přepnutí na profil »HR Portál – vedoucí« přes ikonu černého »panáčka« vpravo nahoře, dlaždice Sestavy, dlaždice Náplň práce – Opv57fvse).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.