Žádost o výplatu drobných vydání mimo vyúčtování stálé zálohy

Slouží pro bezhotovostní úhradu drobných vydání nad 3000 Kč, které byly pořízeny mimo stálou nebo mimořádnou zálohu. Drobné výdaje do 3000 Kč proplácí pověřený pracovník se stálou zálohou na příslušném pracovišti na základě předložených dokladů o nákupu s klasifikací úhrady, jehož jméno Vám sdělí správce rozpočtu.

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.