Žádost o výplatu drobných vydání mimo vyúčtování stálé zálohy

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Slouží pro bezhotovostní úhradu drobných vydání v jednotlivých částkách od 3000 Kč do 10000 Kč, které byly pořízeny mimo stálou nebo mimořádnou zálohu. Na jednotlivé výdaje nad 10000 Kč je nutné vyhotovit objednávku a zaplatit fakturou došlou v ekonomickém systému VŠE. Přiložené doklady musejí být vystaveny na Vysokou školu ekonomickou v Praze včetně identifikačních údajů dle přílohy č. 5 SR 06/2008 Systém řízené dokumentace (netýká se zjednodušených dokladů bez uvedení odběratele). Drobné výdaje do 3000 Kč proplácí pověřený pracovník se stálou zálohou na příslušném pracovišti na základě předložených dokladů o nákupu s klasifikací úhrady, jehož jméno Vám sdělí správce rozpočtu.

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Soubor ke stažení je k dispozici jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.