Zápis o převzetí / zhodnocení dlouhodobého majetku

Zápis o převzetí / zhodnocení je přílohou k likvidované faktuře nebo jinému dokladu o nákupu majetku.

Formulář je určen pro následující operace:

  • Zápis o převzetí DDHM

Slouží jako podklad k zaevidování nově nabytého dlouhodobého drobného hmotného majetku (cena mezi 3 000 včetně a 80 000 Kč). SÚZ má evidenci DDHM upravenu vlastní směrnicí.

  • Zápis o převzetí DHM

Slouží jako podklad k zaevidování nově nabytého dlouhodobého hmotného investičního majetku (stroje, přístroje a zařízení dlouhodobého charakteru, nad 80 000 Kč).

  • Zápis o převzetí DNM

Slouží jako podklad k zaevidování nově nabytého dlouhodobého nehmotného investičního majetku (software a licence, nad 80 000 Kč včetně).

  • Zápis o zhodnocení DM

 

Formulář je přílohou směrnice Evidence, oceňování a správa majetku (SR 03/2021).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.