Nepojmenovaná smlouva

Tato smlouva slouží pro zajištění nezávislých činností za úplatu podle ustanovení § 1746 Občanského zákoníku. Touto smlouvou se nemohou zajišťovat závislé činnosti ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Aktuálně je možné smlouvu uzavírat jen s daňovými rezidenty České republiky a jen na tyto vybrané činnosti:

  • uskutečnění přednášky na smluvené téma,
  • vyhotovení recenzního nebo oponentního posudku na přesně vymezený zdrojový materiál,
  • působení jako nezávislý mentor v marginálním rozsahu vlastní činnosti Poskytovatele.

Detailní popis k tomu uveden v samostatném dokumentu s metodikou a dále v dokumentu s postupem.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Soubor ke stažení je k dispozici jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.