Žádost o úhradu nákladů

Slouží pro potřeby přeúčtování plnění mezi jednotlivými zdroji a nákladovými středisky.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.