Nový PDF formulář Návrh na výplatu stipendia

Nově zveřejněný formulář Návrh na výplatu stipendia pro mimofakultní útvary nahrazuje předchozí dva formuláře

  • Žádost o výplatu stipendií pro mimofakultní útvary,
  • Rozpis stipendií – příloha k žádosti o výplatu stipendií.

Nový formulář má tyto vlastnosti a funkce:

  • Určení typu stipendia s adekvátním omezením výběru klasifikace úhrady.
  • Klasifikace úhrady obsahující aktuální číselník zakázek.
  • Výběr studenta, kterému má být stipendium vyplaceno.
  • U ukončených studií je hlídána doba, po kterou lze stipendium ještě zadat. Uživatel je na tento případ vizuálně upozorněn, aby bez prodlení předal ke zpracování Ekonomickému odboru.
  • Podpora čárových kódů pro následné zpracování ve studijním systému.

Pokud se jméno studenta nedaří vyhledat, znamená to, že mu již stipendium nelze zadat, protože

  • nemá zadán bankovní účet pro vyplacení stipendia (požádejte studenta o jeho vložení do studijního systému) nebo
  • má již ukončené studium a ve zbývající lhůtě nastavené pro výplatu stipendia ze strany studijního systému (90 dní) již není technicky a organizačně možné stipendium ve výplatním termínu vyplatit.