Příkaz k zaplacení vložného

Používá se pro zaplacení účasti na semináři, konferenci apod. v rámci České republiky v případech, kdy organizátor vyžaduje zálohovou úhradu před konáním akce (není k dispozici faktura/daňový doklad).

Pokud je konference pořádána útvarem VŠE, použijte formulář Žádost o úhradu nákladů.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.