Číselník středisek

Číselník nákladových středisek VŠE.

V excelovém souboru na listu Číselník středisek je aktuální seznam, na listu Evidence změn jsou zaznamenány jednotlivé úpravy v číselníku. Změny v číselníku se pak ručními zásahy správců IS promítají do informačních systémů školy (studijní IS, personální a mzdový IS, ekonomický IS a PDF formuláře).

Číselník je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).