Registrační list smlouvy

Formulář se základními údaji smlouvy uzavřené mezi VŠE a externím subjektem (mimo pracovněprávní vztahy) evidovanými do centrálního registru smluv VŠE.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na  Právní oddělení.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.