Žádost o poskytnutí volna z důvodu překážky na straně zaměstnance

  • Nástup na mateřskou dovolenou ohlašuje Zaměstnanec příslušnému Vedoucímu zaměstnanci patřičným níže uvedeným formulářem spolu s Žádostí o peněžitou pomoc v mateřství vystavenou lékařem.
  • O otcovskou dovolenou žádá zaměstnanec příslušného Vedoucího zaměstnance formulářem ČSSZ – Žádost o dávku otcovské poporodní péče a patřičným níže uvedeným formulářem.
  • O rodičovskou dovolenou žádá Zaměstnanec příslušného Vedoucího zaměstnance patřičným níže uvedeným formulářem.
  • O uvolnění ve veřejném zájmu nebo pro práci s dětmi a mládeží podle zákoníku práce žádá Zaměstnanec potvrzením třetí strany, v jejíž prospěch je Zaměstnanec uvolňován z výkonu práce pro VŠE patřičným níže uvedeným formulářem.

Vedoucí zaměstnanec a Zaměstnavatel bere na vědomí ohlášenou nepřítomnost a zajistí neprodlené předání dokumentů ke zpracování na MPO.

Formuláře jsou přílohou směrnice Pracovní řád (SR 04/2022).