Návrh na výplatu odměny

Formulář slouží k vyplnění jedné klasifikace úhrady se zdůvodněním udělení odměny následovaný seznamem zaměstnanců (jen pracovní poměry) s výší navrhované odměny. Formulář má omezení na 20 řádků s odměňovanými osobami, v případě většího počtu osob je nutné vyplnit nový formulář.

Podmínky pro správné fungování formuláře:

  • funkční připojení do sítě VŠE, a to jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké
    (pokud je soubor k dispozici ke stažení, je tato podmínka splněna),
  • správně nakonfigurovaný Adobe Reader dle návodu
    (u standardních instalacích počítačů prováděných Centrem informatiky VŠE je již nastaveno).

Vyplněný a schválený formulář předejte svému správci rozpočtu nebo jím pověřená osoba.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Soubor ke stažení je k dispozici jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.