Žádost o založení / aktualizaci externí osoby v personálním systému

Tuto žádost vyplňují osoby, které budou mít pro vyúčtování cestovních náhrad podepsanou dohodu podle § 1746 Občanského zákoníku (např. doktorandi, externí spolupracovníci), pokud v době plánované cesty nebudou v žádném pracovně právním vztahu s VŠE. Po založení údajů do personálního systému bude osoba informována emailem o přístupu do aplikace Cestovní příkazy na zam.vse.cz

Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 04/2022).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.