Příloha k pracovní smlouvě / DPČ / DPP na projektu

Slouží pro detailní popis pracovních činností na daném projektu, které jsou zaměstnanci uloženy v rámci plnění pracovní smlouvy. Vyhotovuje se písemně ve dvou originálech. Jeden originál obdrží zaměstnanec, druhý je uložen do osobního spisu na MPO.

Pro projekt OP VVV ESF – Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze je nutné použít formulář „Příloha k pracovní smlouvě / DPČ / DPP“, který je dostupný na projektovém SharePointu.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.