Rubrika: Aktuality

Nový PDF formulář Návrh na přijetí do pracovního poměru

Vznikl nový PDF formulář Návrh na přijetí do pracovního poměru, který nahrazuje původní formulář Návrh na přijetí nového zaměstnance ve Wordu. Formulář má tyto vlastnosti a funkce: Možnost zjednodušeného zadání stávajícího zaměstnance v pracovním poměru i komplexní vyplnění údajů u nového zaměstnance. Obsahuje výběry z číselníků, např. druh práce, zakázka, úvazek a další. Nad podpisovými poli […]

Aktualizace PDF formuláře Platební příkaz do zahraničí

Ve formuláři Platební příkaz do zahraničí je pro vybrané specifikace platby nově povinné vyplnění čísla smlouvy/objednávky VŠE z důvodu sjednocení pravidel provázanosti objednávek a smluv na plánované výdaje.

Aktualizace PDF formuláře Registrační list smlouvy

Ve formuláři Registrační list smlouvy přidán nový typ smlouvy „Objednávka přijatá“, který slouží pro evidenci došlých objednávek, u kterých je zhotovitelem VŠE a současně se nejedná o smlouvu.

Nový PDF formulář Dovolenka

Vznikl nový PDF formulář Dovolenka, který nahrazuje původní formulář ve Wordu. Formulář má tyto vlastnosti a funkce: Zadání dovolené na konkrétní trvající pracovní poměr pracovníka (zaměstnance). Možnost zadání třech typů dovolené ● dovolená v celých dnech (bez půldnů) ◖půlden dovolené na začátku směny (pracovní doby) ◗ půlden dovolené na konci směny (pracovní doby). Půlden lze […]

Aktualizace PDF formuláře Hlášení o vzniku / ukončení pracovní neschopnosti

V PDF formuláři Hlášení o vzniku / ukončení pracovní neschopnosti jsou nově nastaveny kontroly a logické závislosti mezi datumovými poli.

Aktuálnější data v PDF formulářích

Doposud byla data z univerzitních IS pro použití v PDF formulářích připravována každý den ráno. V ojedinělých případech byla aktualizace prováděna administrátory ručně během dne, což způsobovalo to, že během této aktualizace nebyla dostupná žádná data. Proces zajišťující data z okolních univerzitních IS byl výrazně přepracován a nyní jsou data k dispozici i během probíhající aktualizace a současně s tím došlo […]

Aktualizace PDF formuláře Návrh na přiznání/změnu/odebrání příplatku

Ve formuláři Návrh na přiznání/změnu/odebrání příplatku lze nově vybrat i osobu, která teprve nastoupí (až 3 měsíce před nástupem). Dne 6.3.2020 přibyla možnost přidání poznámky (přes tlačítko „Vložit poznámku“) a v zadávacích polích došlo ke zvýraznění textu tučným písmem.

Nový PDF formulář Hlášení o vzniku / ukončení pracovní neschopnosti

Se zavedením systému eNeschopenka od ČSSZ vznikl nový PDF formulář Hlášení o vzniku / ukončení pracovní neschopnosti, který vyplňuje vedoucí zaměstnanec ke každému pracovněprávnímu vztahu podřízeného, ve kterém pracovní neschopnost vznikla.

Nový PDF formulář Žádost o neplacené pracovní volno nebo o tvůrčí volno

Vznikl nový PDF formulář Žádost o neplacené pracovní volno nebo o tvůrčí volno, který standardizuje zpracování těchto typů volna v organizaci.

Nový PDF formulář Žádanka na výdej ze skladu

Vznikl nový PDF formulář Žádanka na výdej ze skladu, který nahrazuje původní formulář ve Wordu. Došlo ke zjednodušení celého formuláře s těmito hlavním změnami: výběr klasifikace úhrady z číselníku aktuálních zakázek, variabilní počet položek žádanky (přednastaveno 10 řádků), MJ a požadované množství sloučeno do jedné textové položky, místo původních polí „vyhotovil“ a „vydáno pro“ je zde jen […]