Osobní administrativa


Výplatní lístek

Do osmého dne v měsíci je po přihlášení přístupný elektronický výplatní lístek na intranetové adrese zam.vse.cz → dlaždice Výplatní lístky → sestava Výplatní lístek (Vyp11fvse). Pro vytvoření PDF sestavy je třeba kliknout na ikonu „čtverečku s linkami“ vedle výběru období.


Dovolená

Vedoucí určuje dovolenou podřízenému zaměstnanci prostřednictvím formuláře Určení čerpání dovolené zaměstnavatelem.
Pro stanovení dovolené ze strany zaměstnance je nutné vyplnit a nechat schválit formulář Dovolenka. Vedoucí pracovník schválenou dovolenku odevzdá na MPO. Má-li pracovník na VŠE více pracovních poměrů, je nutné na dovolenku uvést, jakého pracovního poměru se dovolená týká. Případně uvést, že se týká všech pracovních poměrů.


Aktualizace osobních údajů

V případě změny osobních údajů (příjmení, stav, bydliště) je nutné vyplnit formulář Ohlášení změny osobních údajů (příloha k SR 06/2008 – Systém řízené dokumentace) a odevzdat ho na MPO.


Ukončení pracovního poměru na VŠE

Při ukončení pracovního poměru je nutné na MPO předat kompletně potvrzený Výstupní list (příloha k SR 06/2008 – Systém řízené dokumentace). Pokud na odcházející osobě zůstal evidován nějaký majetek nebo knihy umístěné na pracovišti, budou automaticky převedeny na vedoucího.


Evidovaný majetek na osobu

Přehled majetku v užívání, který je evidován na osobu, má každý zaměstnanec přístupný v osobní profilu v HR portálu po přihlášení na zam.vse.cz → dlaždice Sestavy → sestava Soupis majetku (Osb50fvse) → tlačítko „Proveď & zobraz“.


Zůstatek dovolené

Zůstatek dovolené si může každý zaměstnanec zjistit po přihlášení na zam.vse.cz → dlaždice Sestavy → sestava Přehled o dovolených za období (Dov10) → tlačítko „Proveď & zobraz“. Pro detailnější přehled čerpání s konkrétními datumy nepřítomnosti lze použít sestavu Čerpání dovolené (Dov03).


Která personalistka / mzdová účetní spravuje moje personální a mzdové údaje?

Lze zjistit po přihlášení na zam.vse.cz → dlaždice Základní data zaměstnance → záložka Kontaktní osoby, osoba zde uvedená slouží k veškeré komunikaci zaměstnance v personálně mzdové oblasti včetně vydávání Potvrzení o zdanitelných příjmech.


Kdo vydává Potvrzení o zdanitelných příjmech?
Dané potvrzení vydává Vaše personalistka / mzdová účetní (návod viz bod výše). Ostatní osoby, které již nemají na VŠE platný pracovně právní vztah použijí email mpo@vse.cz.

Vstoupit do aplikace (vybraná možnost „autovlastnictví“) →