Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Návrh na změnu pracovního poměru

Sjednaný obsah pracovní smlouvy lze měnit jen písemnou oboustrannou dohodou na návrh zaměstnance nebo vedoucího zaměstnance, nejde-li o změny, které je podle právních předpisů zaměstnavatel oprávněn nebo povinen provést i bez souhlasu zaměstnance (návrh na přiznání/změnu osobního příplatku nebo návrh na přiznání příplatku za vedení a výkon funkce). Jedno vyhotovení této dohody se vydává zaměstnanci, druhé je archivováno na MPO v osobním spisu zaměstnance.

Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 01/2012).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Stažení formuláře