Návrh na změnu pracovního poměru

Sjednaný obsah pracovní smlouvy lze měnit jen písemnou oboustrannou dohodou na návrh zaměstnance nebo vedoucího zaměstnance, nejde-li o změny, které je podle právních předpisů zaměstnavatel oprávněn nebo povinen provést i bez souhlasu zaměstnance (návrh na přiznání/změnu osobního příplatku nebo návrh na přiznání příplatku za vedení a výkon funkce). Jedno vyhotovení této dohody se vydává zaměstnanci, druhé je archivováno na MPO v osobním spisu zaměstnance.

Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 04/2022).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Soubor ke stažení je k dispozici jen ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.