Aktuality

Ekonomický odbor

EO je celoškolské pracoviště, které zajišťuje správu, rozvoj a integraci ekonomického a personálně mzdového IS; spravuje primární číselníky; zabezpečuje komplexní činnosti v oblasti vedení účetnictví pro potřeby externího vykazování za organizaci a pro interní potřeby jednotlivých součástí prostřednictvím svých oddělení:

  • Účtárny,
  • Controlling,
  • Informatika EO,
  • Metodika a reporting.

Mzdové a personální oddělení

MPO je celoškolské pracoviště, které zabezpečuje komplexní činnosti v oblasti personalistiky a mezd pro účely externího vykazování za organizaci, pro interní potřeby příslušných součástí a dále vedení kompletní personální a mzdové agendy včetně zpracování mezd zaměstnanců VŠE.