Ostatní


Nedaří se mi přihlásit na zam.vse.cz / eis.vse.cz

 • K přihlášení na zam.vse.cz / eis.vse.cz jsou vyžadovány stejné přihlašovací údaje (login a heslo) jako do systému InSIS.
 • Ověřte, že se přihlásíte do systému InSIS – odkaz „Přihlášení do osobní administrativy InSIS“.
 • Heslo nesmí obsahovat písmena s diakritickými znaménky (nad písmeny háček, čárka, kroužek apod.).
 • Zkontrolujte rozložení klávesnice – indikace klávesnice na liště Windows u hodin, např. CS nebo EN.
  • Na české klávesnici (CS) se místo čísel v horní řadě kláves vypisují české znaky.
  • Zkontrolujte, zda správně píšete znaky Z a Y (na klávesnici mohou být prohozené).
  • Ověřte, zda máte na klávesnici správně nastavený přepínač CapsLock (při jeho zapnutí se vkládají velká písmena) a přepínač numerického bloku NumLock (při jeho zapnutí se pomocí numerického bloku klávesnice vkládají čísla, při vypnutí nikoliv).
 • V případě zapomenutí hesla se obraťte na Helpdesk Centra informatiky VŠE s žádostí o nové heslo.
 • Pro zam.vse.cz / eis.vse.cz doporučujeme používat internetový prohlížeč Internet Explorer.
 • V případě, že výše uvedené nepomohlo, pošlete popis problému (snímek obrazovky) na adresu:
  • egje[zavináč]vse.cz pro zam.vse.cz nebo
  • ifis[zavináč]vse.cz pro eis.vse.cz.


Jak objednat službu nebo zboží (kancelářské potřeby)?

Informace k objednání zboží a služeb Vám poskytne sekretariát příslušného střediska případně správce rozpočtu. Více k tomu naleznete na této stránce.


Proplacení drobných výdajů

Drobné výdaje do 3000 Kč proplácí zaměstnanci pracovník se stálou zálohou na příslušném pracovišti na základě předložených dokladů o nákupu s klasifikací úhrady. Bezhotovostní proplacení drobných výdajů nad 3000 Kč žádá zaměstnanec prostřednictvím formuláře Žádost o výplatu drobných vydání mimo vyúčtování stálé zálohy.


Kdo je příkazce operace?

Dle SR 07/08 – Kontrolní řád je příkazcem operace vždy vedoucí zaměstnanec (rektor, prorektoři, kvestor, děkani, ředitel SÚZ) oprávněný hospodařit s ucelenou částí rozpočtu VŠE, který schvaluje operaci po provedené kontrole. Kontrolu provádí před učiněním právního úkolu i po vzniku nároku nebo závazku.


Kdo je správce rozpočtu?

Dle SR 07/08 – Kontrolní řád je správcem rozpočtu vždy vedoucí zaměstnanec odpovědný za správu rozpočtu VŠE (vedoucí EO) nebo její části (kancléř, tajemník, ekonom). Na fakultách je správcem rozpočtu  tajemnice fakulty.