Výstupní list

Zaměstnanec při skončení pracovního poměru má povinnost předat pracoviště a vypořádat všechny závazky k zaměstnavateli. Zaměstnanec je povinen předložit MPO nejpozději v den jeho ukončení „Výstupní list“ potvrzený příslušnými pracovišti, který stvrzuje řádné předání majetku či vypořádání, popřípadě budoucí řešení dalších práv a/nebo povinností, vázaných k zaměstnanci a jeho pracovnímu poměru s VŠE. Výstupní list zůstává součástí archivovaného osobního spisu.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.