Metodický pokyn k provádění povinností zaměstnavatele v oblasti pracovnělékařské péče a Žádost o provedení prohlídky

Metodický pokyn spolu s formulářem je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 04/2022).

Pracovníci přicházejí k prohlídce pracovnělékařské péče s písemnou „Žádostí o provedení prohlídky“. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je nutno uchovávat v 1 kopii ve zdravotní dokumentaci pacienta, 1 krát jej obdrží posuzovaná osoba a 1 krát žadatel – je tedy nutno k prohlídce přijít s 3 kopiemi.

Žádost o provedení prohlídky je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 11 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.